in #Blogg100

Därför behöver Sverige en nationell vision för internet of things

Idag skriver Ziggys grundare Darja Isaksson och KTH-professorn i interaktionsdesign, Kia Höök, på DN Debatt om att Sverige behöver ta ett grepp om utvecklingen och skaffa sig en vision för Internet of Things (IoT), eller Sakernas Internet som det översätts i artikeln. En av de grundläggande insikterna är att i en modern, digital demokrati är information i sig inte enbart information, utan även infrastruktur. 

Darja Isaksson, grundare Ziggy Creative Colony

Kia Höök, professor i interaktionsdesign, KTH
Kia Höök, professor i interaktionsdesign, KTH

Darja och Kia, varför är IoT viktigt för Sverige som nation?

Kia: Sverige ligger långt fram i IT-utvecklingen och har tjänat oerhört mycket på det. Men i den våg av utveckling vi ser med Sakernas Internet är vi inte alls lika långt framme. Sakernas Internet kommer dominera utvecklingen de närmaste 20 – 30 åren och som både Darja och jag argumenterat i flera år så behövs en alternativ modell – något som Sverige skulle kunna erbjuda. Inte en utveckling som styrs av Silicon Valley och Google eller av Kinas 5-årsplaner, utan av värderingar som öppenhet, deltagande, demokrati, lust och kraft.

Darja: IoT håller på att förändra hela världen, från sjukvård till transport och fysisk infrastruktur i städer. Det är något som pågår, alldeles oavsett vad Sverige som nation gör. Eftersom vi är ett litet land, är det viktigt att vi tar ett helhetsgrepp om hur vi ska dra nytta av både de effektiviseringar, och kanske framförallt den tillväxt, som blir möjlig med den här utvecklingen.

Ni skriver att Sverige har kommit på efterkälken inom it-utvecklingen. På vilket sätt då?

Darja: Vi har inte sagt att Sverige har kommit på efterkälken, däremot poängterar vi att det varit breda satsningar (bredbandsutbyggnaden, hem-pc-satsningen) som bidragit till att vi tidigt blev ett land med hög digital mognad, och att liknande ansatser behövs för att vi ska behålla en relevant position i framkant globalt sett.

Kia: Kina har valt att inkludera Sakernas Internet i sina 5-årsplaner (2011 – 2015). I Silicon Valley går utvecklingen i ett rasande tempo. Runt om i forskarvärlden satsas på stora centra kring de här frågorna. Jag har inte sett att samma satsningar görs i Sverige? Jag tror att vi har en enorm potential i det här området.

Vad har Sverige för förutsättningar för att bli en ledande Sakernas Internet-nation?

Darja: Egentligen väldigt goda. Vi har hög kompetens i området, och vi har lång historia av att dra nytta av stora informationsmängder. Kombinerat med vår tradition av att basera vår demokrati på öppenhet och delaktighet anser vi att Sverige kan ta en unik position i att visa hur man som samhälle kan dra nytta av de nya möjligheterna samtidigt som man värnar principer som öppenhet och delaktighet

Kia: Dessutom har vi briljant forskning inom området, molnteknologi, distribuerade arkitekturer, interaktionsdesign, dataanalys, peer-to-peer-teknik, sensornätverk, sensor-utveckling, med mera.

Vad borde göras?

Darja: Vi behöver en tydligt uttalad vision som visar hur vi ska dra nytta av Sakernas Internet i Sverige. Vårt förslag är att den visionen ska handla om att vi skapar en unik testbädd för övriga delar av världen, genom att vara föregångare på att göra information tillgänglig, koppla till en genomtänkt informationspolicy.

Vi behöver också konkreta incitament som gör att de som idag skapar information också gör den tillgänglig. Idag blir den ofta fastlåst i initiativtagarnas egna system, utan att kunna göra nytta brett.

Kia: Ja, vi måste se till att kommuner, landsting, stat öppnar sitt data, sina API:er för utvecklare.

Staten bör också bli första beställare av lösningar som nyttjar IoT. Jag vill också inrätta ämnet Dataslöjd i skolan. Varför inte införa ett ämnet som åtminstone blir lika stort som syslöjd och träslöjd som kan ge våra ungdomar tillgång till det uttrycksmedel som kommer dominera vårt samhällsbyggande, konst, industri och fritid under decennier framöver?

Håller du med Darja och Kia? Kommentera gärna nedan, eller diskutera med dem på Twitter, de nås på @darjaisaksson och @ProfessorHook.

Detta är inlägg 3 av 100 i intitiativet #Blogg100 som går ut på att skriva ett blogginlägg om dagen med start den 1 mars 2014.