Fuelband och andra armband

in Affärsmöjligheter

Nike sätter upplevelsen främst

Vi nåddes över helgen av ett (halvt) bekräftat rykte om att Nike sparkar en stor del av dem som jobbar med hårdvara som Nike Fuelband och andra produkter.

Det ligger inget egenvärde i att bygga produkter som är uppkopplade. Produkterna måste tillföra värde genom att exempelvis förhöja en upplevelse.

 

Vi brukar nämna samarbetet mellan Nike och R/GA som ett exempel på det skifte som nu pågår – att företag som sysslar med traditionellt icke-digitala produkter och tjänster nu tar hjälp för att hitta sätt att förnya eller stärka kundernas upplevelser. De var tidigt ute med detta, och har sedan följts av en uppsjö av liknande produkter. Nu kan man köpa white-label-armband i bulk på Alibaba.

Vad är då Nikes nästa steg? Inom uppkopplade produkter finns det några olika vägar att gå. En del väljer Nikes tidigare helt vertikalt integrerade modell, som till exempel Automatic, medan andra väljer att bygga och marknadsföra en plattform för lagring av data, lättjobbad elektronik m.m.

Jag tror att Nike sätter kundupplevelsen främst, och har utifrån den valt att inte fortsätta att producera hårdvara (själva och i samma takt som tidigare), utan att istället fokusera på plattformen för tjänster och data. De kan kontrollera vilka de släpper in, och på så vis se till att upplevelsen av den fysiska produkten (gränssnitt, batteritid, kvalitet) håller måttet, och samtidigt anpassa sig för att fortsätta erbjuda en av de bättre tjänsterna för att registrera och hålla koll på sin träning. Det kan också möjliggöra ett arbetssätt med kortare utvecklingscykler samtidigt som de har tid på sig att arbeta med nya tjänster. Nyckeln är så klart att ha kontroll på var användarna har sina data och den inlåsningseffekt och möjlighet till tjänsteutveckling som det medger.

Och så kanske deras nära relation till Apple gör att de vet något om vad som komma skall.

Detta är inlägg 54 av 100 i intitiativet #Blogg100 som går ut på att skriva ett blogginlägg om dagen med start den 1 mars 2014.