Darja Isaksson på Nordic Digital Forum 2014

in Samhälle

”Vi behöver en Chief Digital Officer – en it-minister räcker inte”

Darja Isaksson på Nordic Digital Forum 2014

Darja Isaksson på Nordic Digital Forum 2014

Vad behöver de nordiska ländernas regeringar göra för att ta ledartröjan inom digital innovation och tillväxt? Det var agendan på det digitala toppmötet Nordic Digital Forum i Köpenhamn häromveckan.

Ziggys grundare Darja Isaksson var inbjuden som keynotetalare och gav sin syn på vad politikerna behöver göra. Hennes råd är att ge de digitala frågorna större plats i regeringen och lyfta kunskapen.

”Det är viktigt att politiker inser och förstår att digitalt inte är en bransch för sig, utan en dimension som påverkar allt, allt från skolor, hur vårt skolsystem ser ut, till lagar, från patent till upphovsrätt.”

”De flesta regeringar idag behöver förmodligen en Chief Digital Officer, CDO, för att få in kunskapen om de digitala frågorna i all lagstiftning inom  dessa områden.”

Idag har de flesta länder inte en CDO utan en mer traditionell it-minister.  i stället för att bara ha en it-minister, utan ett större mandat, en större roll.


Fler förslag på hur vi skapa digital innovationskraft i Norden:

  • Se information som en infrastruktur. Se till att data finns tillgängligt.
    ”Vi behöver policies som för det, regler som uppmanar till delning och offentliggörande av data, men som samtidigt skyddar integriteten och alla de aspekterna.”
  • Mer tidiga såddpengar för startups. ”Där är vi på väg att hamna på efterkälken.”
  • Fokusera på vissa om områden och se till att vi designar hela kedjan där, från utbildning till marknad och forskning, ett förslag från MTGx:s vd Rikard Steiber.