Experimentera för att hitta de nya behoven

Vi är på väg mot en värld där allting blir uppkopplat. Vissa kallar det för Internet of Things eller till och med Internet of Everything. Jag tror att denna utveckling kommer transformera både samhälle och näringsliv och vår egen tillvaro.

Som alltid i början av en ny tekniktrend kommer det tas fram tjänster som är mer nyttiga än andra. Det är exempelvis inte helt ovanligt att man utvecklar tjänster bara för att det är tekniskt möjligt utan att ha analyserat användarnyttan först. Men eftersom det är förhållandevis billigt att experimentera med ny teknik så gör det kanske inte så mycket. Tillämpningsområdena är så många och så stora att de behöver utforskas och sådant som började som en löjlig idé itereras vidare och ger upphov till nya idéer.

De mest framgångsrika idéerna kommer givetvis vara de som fyller ett riktigt användarbehov. Den vedertagna processen är att man utgår från ett konkret användarbehov och tar fram en teknisk lösning för att fylla behovet. Samtidigt är vi inte alltid medvetna om vilka behov som finns eftersom det är behov som uppstår först efter att någonting blivit tekniskt möjligt. Det är därför det viktigt att experimentera, speciellt i denna digitala era då det aldrig varit billigare eller enklare!