Making the News Accessible for All

Ziggy was recently tasked with redesigning the 8sidor.se website. 8sidor is a newspaper written in easy to read Swedish, published by Centrum för Lättläst for the last 30 years. 8sidor’s website offers similar content to the subscription publication, while offering digital tools such as language translation and the ability to listen to the news.

The current website needed to be updated and simplified, allowing for ease of use for all of its visitors, including those with physical or developmental disabilities, immigrants, elementary school students, and other people who have difficulties reading traditional newspapers.

The website is still under development, but several key points emerged early on in the design process.

Keep design patterns consistent

One issue with designing a website for such a varied group of users (some of whom may have developmental disabilities) is to keep the layout predictable and easy to understand.

  • The side column is always present on left side of page, and only shows news stories (as opposed to promotional content or internal links)
  • The right column was eliminated to keep distractions to a minimum for users who have a hard time concentrating while reading
  • News category color-coding was carried over from print edition, and is consistent throughout the site

Delete, Delete, Delete

The existing website, while functional, has a lot of material which would benefit from better organization. In addition, helpful tools such as translation assistance or being able to listen to the news, are placed in the header of the site, as opposed to being closer to the content where they can be used. In our design, we have:

  • Removed visual clutter
  • Removed or relocated unnecessary functions and navigation
  • Group similar information together
  • Moved relevant tools close to the content

The footer was redesigned to contain a denser amount of website-specific content (as opposed to distracting from the news stories themselves):

Content is King

In order to focus the user’s attention on the news stories, we have redesigned the header of the site to be simpler and less distracting, while still maintaining a familiar look and feel.

The overall design is still in development, but we are exited to move forward with user testing and the eventual launch of the new site.

Ny kommentarsfunktion ger fler en röst i det digitala samtalet

Kommentar bara ikoner

I maj för knappt två år sedan fick jag ett samtal från min gamla kollega från Sveriges Radio, Malin Crona. Hon hade precis tillträtt som chefredaktör för tidningen 8Sidor, som ges ut av Centrum för lättläst, och riktar sig till personer med olika lässvårigheter.

Som gammal interaktivititetsivrare ville hon få igång en dialog med sina läsare, och då inte bara på papper eller per mejl, som var det som gällde då. Utan även online, på webben. Kruxet var bara att de kommentarsmöjligheter som deras CMS erbjöd, eller som fanns att tillgå, som Disqus och andra, var alldeles för krångliga. Det fanns inte en chans att människor med olika kognitiva funktionsnedsättningar eller utvecklingsstörningar skulle kunna använda dem.

Så Malin bestämde sig för att bygga en egen kommentarfunktion. Och bad mig och Ziggy om hjälp med design, teknik och projektledning. Och att söka pengar från PTS.

Kommentarsfältet på 8sidor.se

Kommentarsfältet på 8sidor.se

Vi skrattade lite åt hur lång tid allt skulle ta, projektet skulle behövs hålla på i två år nästan, om PTS regler skulle följas kring avrapportering och utbetalningar. Men vi sökte pengarna, vi gick vidare och fick presentera för en jury på Post- och telestyrelsen, gick vidare till en andra omgång, och fick ägna hösten åt att fylla i ett 80-sidigt dokument med väldigt många detaljer. Men till slut fick vi våra sökta pengar, och kunde börja skapa vårt kommentarsfält i januari 2013. Och nu, april 2014, är det till slut klart.

Jag har tidigare skrivit om konceptet, och hur vi jobbade med målgruppsintervjuer för att göra prioriteringar.

En aspekt som tidigt dök upp under projektet, bland annat i form av erfarenheter från tidigare arbete (ett försök att skapa ett Lunarstorm för unga med lindrig utvecklingsstörning) var att inte skapa särlösningar för just personer personer med funktionshinder. Det accentuerades än mer när SVT tidigt visade intresse för vårt projekt. Vi insåg att det verkligen handlade om att skapa ett kommentarsfält för ALLA.

Det intressanta är att när man gör det enklare för de som har svårast att ta till sig av en tjänst eller produkt, då blir det enklare för alla andra också.

Under hösten har vi så användningstestat kommentarsfältet, justerat det, byggt en prototyp, testat lite till, justerat lite till, och nu till slut implementerat det på nyhetssajten 8Sidor.se. Som en bonus fick vi ut det på 8Sidors valsajt Allavaljare.se också.

Designmässigt skiljer sig slutresultatet ganska mycket från vårt koncept. Hela biten med att förklara hur man lämnar en kommentar har vi skippat, den visade sig inte behövas. Och färgerna har skärpts upp en del, för att skapa bättre kontraster för personer med synproblem. Men tankarna från ursprungskonceptet ligger kvar: det ska vara lätt att kommentera, eller tycka något, även om det bara är en ikon eller gillande. Och det ska vara tydligt vem som skrivit vad.

Själv är jag mest stolt över att vi fått vara med och skapa något som på i alla fall ett sätt ger en röst åt människor som vanligen inte hörs så mycket. Att vi får vara med och ge en gravt underprioriterad grupp en röst.

Mycket av mitt arbete generellt handlar om att hjälpa kunder att uttrycka sig i digitala kanaler. Och förstå andra. Oftast sina egna kunder. Men nu är det för personer som tidigare haft rätt svårt att uttrycka sig online.

Det är slående hur otroligt glada människor blir över att bli tagna på allvar. Det märks både i kommentarerna som folk börjat lämna, men även under hela vårt projekt med intervjuer och användningstester. ”Va? Ska jag kommentera? Är det någon som bryr sig om vad jag tycker?”

Det här är personer som tyvärr alldeles för ofta ses som en belastning, eftersom de behöver extra stöd eller liknande. Men nu har de och deras tankar och åsikter faktiskt fått vara i centrum. Och de vi har försökt visa att även deras åsikter är värda något, de också.

Ska jag vara lite pretto så är det tamefan en mänsklig rättighet. Att få göra sin röst hörd. Även i vår nya digitala värld.

Jag vet inte om det kommer förändra något på den stora scenen. Men jag är ganska säker på att det kommer skapa bättre dialog med läsare på de sajter som använder detta. Redan nu kan vi se att läsarna pratar med varandra, vilket vi faktiskt inte hade särskilt bra koll på förut. Kommentarsfältet är släppt som open source, och kan laddas ned och installeras av vem som helst som vill. Kolla in det på Github.

Är du intresserad av att veta mer om Kommentarsfält för alla kommer vi hålla en workshop på SVT den 10 april. Det finns fortfarande platser kvar där.