Openlab MAKE

in Design

Ziggy hjärta Openlab

Idag öppnar forskningscentrat Openlab i nya lokaler vid KTH. Openlab är både ett forskningscenter och en designstudio som samlar människor från olika discipliner för att tillsammans lösa dagens samhällsutmaningar. Det kan vara utmaningar allt från hur vår stadsplanering behöver anpassas för nya behov eller hur samhället behöver anpassas för att möta vår åldrande befolkning. Bakom Openlap står Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Förutom finfina lokaler för möten och workshops och Open Café så finns också prototypverkstaden MAKE för att snabbt levandegöra de idéer som arbetas fram. I takt med att fler och fler får upp ögonen för hur viktigt det är att bygga tidiga prototyper och att testa de lösningar som designas så dyker det upp verkstäder och hårdvarulabb runt om i Stockholm. Här finns ett antal kontorsplatser som är tillgängliga för alla som jobbar inom samma område som Openlab.

Runt om i huset på Valhallavägen 79 så kommer det att ges kurser och hållas seminarier kring ämnen som är relevanta i arbetet, exempelvis designmetodik och olika typer av prototypbyggande. Under invigningen i eftermiddag behandlas teman som sparsam innovation (frugal innovation) och design och syntetisk biologi av namnkunniga gäster, så om du har en ledig stund så bör du titta förbi.

För Ziggy är det relevant att vara med i OpenLabs familj för att vi verkar i ett samhälle där det inte bara är digital innovation som behövs för att skapa de förändringar som behövs framöver. Alla måste delta i arbetet med att hitta lösningar på våra gemensamma problem, och vi tycker så klart att design är ett fantastiskt sätt att göra det på.

IDG har publicerat en längre text med video och bilder från Openlab här.